اگر دوست دارید بتوانید به آسانی دایناسوری زیبا و جذاب مانند شکل بکشید،به ادامه ی پست مراجعه کنید.

گام اول :کشیدن شکل ها و خطوط اضافه برای کمک به رسم راحت تر طرح.

 

 آموزش نقاشی حیوانات

 آموزش نقاشی کودکان مرحله به مرحله

 

 آموزش نقاشی به کودکان

گام دوم : شروع به کشیدن سر این دایناسور کوچک و زیبا می کنیم.

    

آموزش نقاشی

 

 

 روش آموزش نقاشی به کودکان

 

 

 نقاشی های ساده

 گام سوم : کشیدن دست ها ،بدن و تخم دایناسور

 

 آموزش نقاشی به کودک

 

 

 نحوه اموزش نقاشی به کودکان

 

 

 روشهای آموزش نقاشی به کودکان

 

 

 آموزش نقاشی حیوانات

 گام چهارم و گام آخر :پاک کردن خطوط اضافه و رنگ آمیزی

 

 آموزش نقاشی کودکان مرحله به مرحله

 

 

 آموزش نقاشی به کودکان

 
منبع:koodakemroz.persianblog.ir