مغز کودکان به طور فعالی در فعالیت نقاشی کشیدن شرکت می کند. نیمکره چپ مغز مسئول وظایف با ماهیت منطقی و نیمکره راست مسئول خلاقیت و تخیل است. هنگامی که کودکان نقاشی می کشند  هر دو نیمکره مغزشان فعال می شود و توانایی آن تقویت می شود. در این مطلب مراحل کشیدن چند حیوان آموزش داده شده است.

آموزش نقاشی به کودکان به روشی ساده

آموزش گام به گام نقاشی هواپیما

آموزش گام به گام نقاشی روی پارچه

آموزش نقاشی هشت پا به کودکان

آموزش گام به گام نقاشی اسب تک شاخ

آموزش نقاشی پنگوئن به کودکان

آموزش گام به گام نقاشی بزرگسالان

آموزش نقاشی گربه به روشی ساده

آموزش نقاشی به کودکان پیش دبستانی

آموزش نقاشی جوجه تیغی

آموزش گام به گام نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی موش به کودکان

آموزش گام به گام نقاشی با پاستل گچی

آموزش نقاشی گریه