به ترتیب زیر عمل کنید:
اول کاغذ رو از وسط تا کنید. سایزش هم بستگی به خودتون داره.

 

 از پایین به سمت بالا تا میزنیم.

 

 سرگرمی کودکان

 گوشه ی سمت راست رو به طرف داخل تا میزنیم به شکلی که خط بالا و پایین به موازات هم قرار بگیرند.

 

 کاردستی کودک

گوشه ی چپ رو هم به همین ترتیب به سمت داخل تا میزنیم.

   

 آموزش کاردستی کودکان

 در قسمت بالا  دو لایه از مقوا روی هم قرار دارند... لایه ی رویی رو به سمت پایین تا میزنیم.

 

 آموزش کاردستی پاکت کادو

برای ثابت موندنش هم میتونید از چسب استفاده کنید.

 

 کاردستی پاکت کادو

  با تزیینش میتونید زیباترش هم بکنید.

 

 آموزش کاردستی


 منبع: pichak.net