1. ابتدا یک کاغذ A4 بردارید و آن را مطابق شکل طوری تا کنید که که لبه ی انتهایی کاغذ به اندازه ی 2.5 سانتی متر باقی بماند. (یعنی دولبه ی کاغذ درست روی هم قرار نمی گیرد.)

2. دو طرف را به اندازه ی 4.5 سانتی متر تا کنید.

 ساختن کاردستی

3. کاغذ را باز کنید و کاملاً آن را صاف کنید و به کمک تا دو نوار در قسمت عمودی کاغذ ایجاد کنید.

 آموزش کاردستی کودکان

4. cd را مطابق تصویر درون کاغذ قرار دهید.

 کاردستی کودکان

5. دو باره کاغذ را به صورت افقی تا کنید.

 

 آموزش ساخت کاردستی

 

6. لبه ی 2.5 سانتی متری باقی مانده را طوری تا کنید که قسمت باز کاغذ را بپوشاند و یک مربع کامل تشکیل دهد.

 ساخت کاردستی

 

 

7. حال لبه ی 2.5 سانتی متری را داخل شیار باقی مانده قرار دهید.

 کاردستی کودک

8. حال به کمک دستتان روی روکش cd کمی فشار دهید تا کاملاً صاف شود.

 آموزش کاردستی

ترجمه:نعیمه درویشی

بخش کودک و نوجوان تبیان