یک بیضی می کشیم و آن را با یک به اضافه به چهار قسمت تقسیم می کنیم تا صورت او را راحت تر بکشیم. همانطور که می بینید صورت این شیر کارتونی ما از اجزای بسیار ساده ای تشکیل شده است. دو دایره برای چشم ها، یک مثلث برای بینی و دو خط دیگر که شبیه به مثلث است و در واقع دو ضلع مثلث بینی را امتداد داده ایم تا به دایره ی سر برسد.بعد از این مرحله که صورت تمام شد یک دایره ی دیگر دور صورت شیر می کشیم. و مثلث های کوچک و بزرگی را روی دایره ی بیرونی می کشیم. کمی شبیه به خورشید شده است. می بینید؟

به همین راحتی صورت شیر تمام شد.

 تفریح و سرگرمی

 

به همان سادگی صورت آن، بدن شیر نیز تمام می شود. پس نگران نباشید که با پیش طرح کلی شروع نکرده ایم.

خط عمودی صورت را تا پایین امتداد می دهیم و از دو نیم دایره(یا بیضی) برای پاها استفاده می کنیم.

دو خط صاف را نیز همانند تصویر زیر برای پاهای شیر کارتونی رسم می کنیم. کنگره های ظریف و نامحسوس پای شیر را یادتان نرود که بکشید. زیر آنها ناخن های تیزی مخفی شده است.

 سایت سرگرمی

در ادامه خطوط جدا کننده ی پاهای شیر را می کشیم تا بهتر به نظر بیاید.

از دو بیضی نیمه برای پاهای عقبی استفاده می کنیم. این یک حقه و یا تکنیک برای کشیدن نقاشی است که ما مدل نقاشی را از زاویه ای می بینیم که قسمت کمتری از آن دیده شود. پس با این کار، زحمت کمتری برای نقاشی می کشیم. اما در عین حال نقاشی بسیار زیبایی از آب در می آید.

دم او را که شبیه به یک برگ است را نیز فراموش نکنید. جای پنجه های شیر را با خطوط صاف کوچکی رسم کنید.

 بازی و سرگرمی

 

خطوط اضافی را پاک کنید و سلطان جنگل را رنگ کنید. کمی از موهایش را می توانید روی صورتش نیز بکشید تا زیباتر شود.

 سرگرمی و

این نقاشی بسیار ساده است و با وقت کمی می توانید آن را بکشید و به دیگران نیز یاد بدهید.

نویسنده: مهدیه زمردکار

منبع:tebyan.net

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>,آموزش کاردستی سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,شعر های کودکانه,آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>نقاشی کودکان</a></strong>,کاردستی,آموزش کاردستی