مواد مورد نیاز


1- جعبه خالی شیر یا آبمیوه

2- کاغذ رنگی هر رنگی که دوست دارید

3- چسب مایع

4- مداد یا ماژیک سیاه

5- چهار عدد در نوشابه


طرز ساخت


قسمت بیرونی جعبه را با کاغذ رنگی بپوشانید برای اینکار از چسب استفاده کنید

 بازی و سرگرمی


با استفاده از ماژیک سیاه ، جزئیات اتوبوس مانند در و پنجره و عیره را بکشید .هر طرحی که دوست دارید اتوبوستان داشته باشد

 سرگرمی و


چرخهای ماشین را با استفاده از چسب در کناره های جعبه بچسبانید

برای درست کردن سپر ماشین هم از نواری به پهنای 1 سانتیمتر و به طول جلو و عقب جعبه استفاده کنید و بعد از رنگ کردن آنرا بچسبانید

 سرگرمی

طرز ساخت اتوبوس کاغذی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong> و,بازی و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سرگرمی ' href='http://koodakan.akairan.com/fun/'>سرگرمی</a></strong>,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>,آموزش <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong> طرز ساخت اتوبوس کاغذی,سرگرمی,سرگرمی و,بازی و سرگرمی,سایت سرگرمی,تفریح و سرگرمی,سایتهای سرگرمی,سرگرمی کودکان,سرگرمی های کودکانه,چیستان,لطیفه,داستان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='آموزش نقاشی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/120723074514.html'>آموزش نقاشی کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کاردستی' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/kardasti.html'>کاردستی</a></strong>,آموزش کاردستی