مواد مورد نیاز


1- یک تکه کاغذ کشی آبی یا ماژیک یا مداد شمعی آبی

2-مقدار کمی کاغذ کشی یا زر ورق با رنگهای مختلف

3- مقدار کمی فویل آلومینیومی

4- قیچی

5- چسب

6- یک تکه مقوا یا کاغذ ضخیم
طرز ساخت

سر ماهی را با ماژیک یا مداد شمعی آبی رنگ کنید. اگر دوست داشته باشید می توانید یک تکه کاغذ رنگی یا پارچه آبی روی آن بچسبانید و بعد دور آنرا قیچی کنید تا از لبه شکل ماهی بیرون نزند

نوارهای باریک از کاغذ رنگی های گوناگون ببرید و به قسمت دم و باله ها بچسبانید

با کاغذهای رنگی مربع های کوچکی به اندازه 3 سانتیمتر ببرید و بصورت نامنطم روی بدنه ماهی بچسبانید

با کاغذ فویل آلومینیومی هم مربع های کوچکی به اندازه 3 سانتیمتر ببرید و مانند شکل روی بدنه ماهی بچسبانید

با قیچی کاغذهای اطراف ماهی را که از الگو بیرون زده است را ببرید. اگر کودک شما کوچک است بهتر است بزرگترها در این کار به او کمک کنند