وب سایت بردوک - ارمغان فائزی:

وسایل لازم

  •  پارچه نمدی سفید
  •  قیچی
  •  نخ
  •  سوزن
  • ماژیک مشکی


مراحل ساخت

1. روی پارچه نمدی، دو دایره بکشید، یکی از دایره ها از دیگری کوچکتر است. سپس با قیچی دایره ها را جدا کنید.

,کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد کاردستی,ساخت عروسک,کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


2. دور تا دور هر کدام از دایره ها را با نخ سفید و سوزن، کوک بزنید و نخ را بکشید تا دایره جمع شود، فضای داخل دایره را از پنبه پر کنید. سپس نخ را محکمتر بکشید تا یک گلوله نمدی داشته باشید.

,کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد کاردستی,ساخت عروسک,کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


3. بعد از این که دو گلوله نمدی درست کردید، نوبت به آن می رسد که آنها روی هم بگذارید و با سوزن بهم بدوزید.

,کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد کاردستی,ساخت عروسک,کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


4. با ماژِیک مشکی برای آدم برفی تان، چشم بگذارید.

,کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد کاردستی,ساخت عروسک,کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


5. بعد از اتمام کار، می توانید برای آدم برفی کوچکتان،  شال گردن یا کلاه درست کنید.

,کاردستی: ساخت آدم برفی با نمد کاردستی,ساخت عروسک,کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک