آکایران :وب سایت بردوک - ارمغان فائزی: بعد از خواندن این مطلب، دیگر درپوش بطری های پلاستیکی را دور نمی اندازید. از فرزندتان، برای درست کردن این کاردستی کمک بگیرید تا یاد بگیرد از هر وسیله در ظاهر دور ریختنی، می تواند بهترین استفاده را بکند.

آکاایران: کاردستی: درست کردن مار با درپوش بطریوسایل لازم
  •     درپوش های رنگی بطری پلاستیکی به تعداد لازم
  •     ظرف پلاستیکی داخل تخم مرغ شانسی
  •     ماژیک
  •     طناب نازک و محکم پلاستیکی
  •    قیچی
  •     ربان قرمز
  •    پیچ گوشتی دو سو

بنا به گزارش آکاایران : مراحل ساخت
1. وسایل لازم را تهیه کنید.
,کاردستی: درست کردن مار با درپوش بطری کاردستی,کودک,سرگرمی کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


2. با پیچ گوشتی دو سو، وسط درپوش ها را سوراخ کنید و طناب نازک و محم پلاستیکی را از وسط آن رد کنید، این کار را به اندازه طولی که برای مار مد نظرتان است، تکرار کنید.
,کاردستی: درست کردن مار با درپوش بطری کاردستی,کودک,سرگرمی کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک


3. برای سر و دمِ  مار از ظرف پلاستیکی داخل تخم مرغ شانسی استفاده کنید. روی سرِ مار با ماژیک، چشم و دهان بکشید و سر ظرف را سوراخ کنید و از آن ربان قرمز رد کنید تا نیش مار باشد.
,کاردستی: درست کردن مار با درپوش بطری کاردستی,کودک,سرگرمی کودک,دنیای کودکانه ، سرگرمی کودک

منبع : کودک