بازی با دنیای رنگ ها

 


خاصیت آهن ربایی

وسایل مورد نیاز: یک یا چند آهن ربا ، کارت راهنما با یک تکه مقوا، درب بطری، گیره ی کاغذ، پاک کن، دکمه، پیچ یا مهره، تراشه ی چوب، کبریت سوخته و غیره، یک تکه نمد مربع مستطیل قرمز رنگ به ابعاد تقریبی 20×15 سانتی متر

یک تکه نمد مربع مستطیل سبز رنگ به ابعاد تقریبی 20×15سانتی متر،

روش اجرا

هر یک از اشیا را برای کشش (جاذبه) آزمایش کنید. آن هایی را که توسط آهن ربا جذب می شوند بر روی نمد سبز رنگ و آن هایی را که جذب نمی شوند بر روی نمد قرمز رنگ بگذارید. کودکان را تشویق کنید تا اشیایی را پیدا کنند و به این مجموعه اضافه نمایید. اگر بیش تر از یک آهن ربا در اختیار دارید می توانید از آن ها برای نشان دادن قطب های مثبت و منفی آهن ربا استفاده کنید. اشیایی را بر روی یک صفحه ی مقوایی بگذارید و یک آهن ربا را در زیر آن صفحه قرار دهید تا اگر نیروی مغناطیسی بتواند اشیا را جذب کند، آن را مشاهده کنید. اطمینان حاصل کنید که ظرف نگه دارنده به اندازه ی کافی بزرگ است که اشیا روی آن قرار گیرند.تماشای رنگ های پاییزی


وسایل مورد نیاز: 4 جعبه کفش، 4 کارت راهنما، 5 ماژیک به رنگ های نارنجی، قرمز، قهوه ای و زرد

روش اجرا

1- بر روی چهار کارت راهنما اسامی چهار رنگ فهرست شده را بنویسید: این کارت را برای هر یک از رنگ ها، با ماژیکِ همان رنگی انجام دهید. برای مثال بر روی یک کارت با ماژیک قهوه ای رنگ، کلمه ی قهوه ای را بنویسید. هر کدام از این کارت ها را بر روی هر یک از جعبه ها بچسبانید.

2- جعبه ها را بر روی یک میز قرار دهید.

3- چهار برگ درخت به رنگ های فوق الذکر تهیه کنید و آن ها را به کودک یا کودکان نشان دهید. درباره ی این چهار رنگ صحبت کنید و به اشیای دیگر در داخل یا بیرون از منزل که رنگی مشابه رنگ های فوق الذکر دارند، اشاره کنید.

4- با کودک یا کودکان در یک باغ یا یک پارک  قدم بزنید و چند برگ به رنگ های ذکر شده جمع آوری کنید.

5- وقتی که به منزل برگشتید از کودک بخواهید تا هر کدام از این برگ ها را با توجه به رنگ آن ها در جعبه ی مورد نظر قرار دهد.
کودک و بازی

ارتفاع باریکه ها

وسایل مورد نیاز: هفت اسفنج از یک رنگ

روش اجرا

اسفنج ها را از نیمه ی درازا اندازه گیری و علامت گذاری کنید و سپس با دقت ببرید به طوری که هر باریکه را بتوان به صورت عمودی روی زمین قرار داد، طوری که نیفتد:

20 مکعب مستطیل در پنج اندازه مختلف به ابعاد 4×2 و به ارتفاع 10، 15، 20، 25 سانتی متر  در هر اندازه 4 عدد بسازید.

همه ی این باریکه ها را در یک خط از بلند به کوتاه، یا از کوتاه به بلند به صورت ایستاده  قرار دهید.

از کودکتان بخواهید همین فعالیت را تکرار کند.

باریکه ها را روی یک میز به صورت مرتب از دراز به پهنا و یا بالعکس قرار دهید و از کودکتان بخواهید همین فعالیت را تکرار کند.

باریکه ها را در یک مجموعه به صورت یک کپه در آورید، بدین صورت که درازترین آن ها را در قسمت پایین گذاشته و به همین ترتیب تا کوتاه ترین باریکه را در قسمت بالا قرار دهید و از کودکتان بخواهید همین فعالیت را تکرار کند.

کودکان با انجام این فعالیت با درجه بندی اشیا از لحاظ ارتفاع و مقایسه ی آن ها آشنا خواهند شد.

پنج دختر کوچولو

این کلمات را همراه با حرکات همراهش تکرار کنید.


پنج دختر کوچولو از خواب بیدار شدند (انگشتان دست راست یا چپ خود را به صورت شل و ول در کف دست، پیچ و تاب دهید).

اولین خانم کوچولو از رخت خواب خود بیرون آمد (با انگشت شست آغاز کنید و به ترتیب برای هر یک از این عبارت ها، یکی از انگشتان سروکله اش پیدا شود).

این دختر خانم سر خود را تکان داد.

این دختر خانم صورت خواب آلودش را شست.

این دختر خانم لباس هایش را پوشید.

این دختر خانم جوراب و کفش هایش را پوشید.

وقتی که ساعت 8 شد همه ی آن ها به طرف آشپزخانه رفتند تا صبحانه شان را میل کنند.(همه ی انگشتان خود را به جای اول برگردانید).

با این بازی می توانید او را با وظایف روزانه اش آشنا کنید چرا که قصه در مجموع می تواند آموزش غیر مستقیمی باشد برای مفاهیمی که لازم است کودک یاد بگیرد.

منبع:تبیان