بازی، مدرسه مهارت یابی


احساس مثبت مهارت داشتن، در او ایجاد نماید

- فرصت هایی  را جهت حل مسائل فراهم آورید.

- توجه داشته باشید که برای یک کودک، کار در حقیقت همان بازی کردن می باشد


بازی، مدرسه مهارت یابیبازی، طبیعی ترین فعالیت بچه هاست. از طریق بازی کودکان خود را نشان می دهند. دنیای خود را کشف می کنند و دوباره آن را می آموزند. اگر چه ممکن است بازی را فقط در حد سرگرم کردن، شاد کردن و تفریحی برای بچه ها قلمداد کنیم ولی فعالیتی بسیار مهم برای کودکان می باشد.

از طریق بازی کردن، کودکان بسیاری از مهارت هایی را که در بزرگسالی به آن نیاز دارند یاد می گیرند. بازی مهارت های زبانی و استدلالی کودکان را تقویت کرده، باعث تفکر آزاد و مستقل در آن می باشد و در حل مشکلات به آنها کمک می نماید. بازی کردن به کودکان کمک می کند تا بیشتر بر رفتار خود تمرکز کرده و آن را کنترل نمایند. به وسیله بازی کردن کودکان به کشفیات مختلف پی می برند. قضاوت و استدلال کردن را می آموزند و خلاقیت را فرا می گیرند و در نتیجه فرآیند فکری خود را به تدریج که رشد می کنند بهبود می بخشند.

پیشرفت هایی که اخیرا در تحقیقات مغزی شده است، نشان می دهد که تجارب اولیه فرد اثر بسیار زیادی در رشد مغز دارد. بازی کردن بخش حیاتی این تجارب اولیه می باشد.

بازی نه فقط در کودکان ایجاد نشاط می نماید بلکه به آن ها یاد می دهد تا دنیای خود و جای خود را در آن بیابند. از طریق بازی در محیط امن بچه ها موفقیت را تجربه می کنند. نقش های مختلف را بازی می کنند و مسئولیت رفتار خود را به عهده می گیرند و با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

فواید بازی

- بازی به کودکان احساس قدرت و کنترل کردن می دهند.

- به تخیلات آن ها کمک می کند.

- به آن ها اجازه تحقیق و تکرار کردن می دهد.

- به گستره بیشتر توجه و دقت آن ها کمک می کند.

- دلبستگی های عمیق تر آن ها را ترغیب می نماید.

- فعالیت مورد دلخواه آن هاست.

- بچه ها نقش های گوناگون را تمرین می کنند.

- ساختار زبانی آن ها را بهبود می بخشد.

- از همه مهم تر باعث «شادی و نشاط» در آن ها می شود.

نکاتی در مورد بازی کردن با کودکان

- فارغ از کارهای خانه از «بودن با کودک» لذت ببرید. توجه خود را به او معطوف کنید.

- با او تماس چشمی داشته باشید و خود را تا سن او پایین بیاورید.

به وسیله بازی کردن کودکان به کشفیات مختلف پی می برند. قضاوت و استدلال کردن را می آموزند و خلاقیت را فرا می گیرند و در نتیجه فرآیند فکری خود را به تدریج که رشد می کنند بهبود می بخشند

- ابتدا گوش کنید، عکس العمل نشان دهید و سپس پاسخ دهید.

- مهارت های ارتباطی را مدل سازی کنید.

- افکار و احساسات خود را صمیمانه با کودک در میان بگذارید. بچه ها، زود ریا کاری را احساس می کنند.

- کودک را تشویق کنید تا نظرات خود را هنگام بازی مطرح کند. حتماً گوش کنید و برای آنچه می گویید ارزش قایل شوید.

- بگذارید بازی را او رهبری کند.

- او را با هم سن و سالان و دوستان دیگرش مقایسه نکنید.

- بیشتر به آنچه خود انجام می دهید توجه داشته باشید و کمتر به این که او کاری را درست انجام می دهد یا نه.

- برای او خاطره بسازید. لحظات شاد و موفقیت هایی را که به دست می آورد ثبت کنید.

ابزار بازی باید:

- بی خطر و مناسب سن او باشد.

- مناسب کاربردهای مختلف باشد.

- به اندازه کافی قابل انعطاف و مناسب پیشرفت ذهنی و جسمی او باشد.

- مهارت های کلامی او را تقویت کند.

تنظیم برای تبیان : کهتری

ماهنامه کودک