گوش ماهی ها به صف

 

 


مرتب کردن گوش ماهی ها

وسایل مورد نیاز

گوش ماهی های جورواجور

چسب مایع

هویه ی چسب داغ کن (اختیاری، فقط با نظارت نزدیک یک فرد بزرگ سال)

یک تکه چوب نرم یا مقوای ضخیم

رنگ یا رنگ های روشن، قلم مو(اختیاری)

روش اجرا

1- همه ی گوش ماهی ها را به صورت یک کپه بر روی میز یا یک سینی قرار دهید.

2- گوش ماهی ها را به یکی از روش های زیر منظم کنید:

از بزرگ به کوچک

از رنگ تیره به رنگ روشن

از شکل صاف به شکل گرد

از حالت ساده به تزئینی

3- گوش ماهی ها را به یکی از روش های منظم کردن پیشنهادی بر روی چوب یا مقوا قرار دهید.

4- آن ها را به همان ترتیب بچسبانید.

5- بگذارید تا کاملاً خشک شود.

6- وقتی کاملاً خشک شدند، اگر مایل بودید آن ها را رنگ آمیزی کنید یا به منظور افزایش رنگ طبیعی شان با یک قلم مو با رنگ جلا، آن ها را رنگ کنید. در این بازی می توانید کودکان را با گروه بندی و دسته بندی کردن آشنا کنید. در این مهارت کودکان شباهت ها و تفاوت ها را می آموزند . این توانایی جزئی از رشد هوش است.
میوه

قصه ی میوه ها

روش اجرا

دو یا سه نوع میوه را برای این بازی انتخاب و آن ها را در پیش روی کودک قرار دهید تا به آن ها نگاه کند.

یک به یک آن ها را ببرید و درباره ی این که در داخل آن ها چه چیزی قرار دارد با کودک خود صحبت کنید.

آیا دارای بذر هستند یا هسته دارند؟ یا...

این قصه را با استفاده از کلماتی از گفت و گو درباره ی میوه ها برای کودکتان نقل کنید:

روزی، روزگاری یک سیب قرمز بزرگی وجود داشت. یک روز صبح تصمیم گرفت که برای بازی به خانه ی مریم کوچولو (اسم کودک خود را به جای اسم پیشنهادی قرار دهید) بیاید. وقتی به خانه ی مریم کوچولو رسید، گفت: سلام مریم جان! چه طوری؟ من خوش حالم که این جا آمدم تا با شما بازی کنم. اما من تنها هستم، دوست داری از میوه ی دیگری هم برای بازی دعوت کنی؟

مریم گفت: البته، من به پرتقال تلفن می زنم. مریم شماره تلفن خانه ی پرتقال زیبا را گرفت و گفت: سلام پرتقال زیبا! دوست داری به خانه ما بیایی و با من و سیب قرمز قشنگ بازی کنی؟

این بازی را با نامیدن میوه هایی که به آن ها نگاه می کنید و اسم کودکتان ادامه دهید.

قصه را با گفتن جمله ی زیر به پایان برسانید:

همه ی میوه ها به داخل آب میوه گیری و مخلوط کن پریدند و مخلوط کن آن ها را با هم مخلوط کرد و یک آب میوه ی خوش مزه برای مریم کوچولو درست کرد تا مریم خانم آن را میل کند.از این نوع بازی ها می توان در برهه های زمانی مختلف برای بیان خواسته های خود از آنها استفاده کنید تا با مقاومت و لجبازی آنها روبرو نشوید.

تنفس آهسته، تنفس سریع

وسایل مورد نیاز

زمان سنج

قلم و کاغذ برای یادداشت کردن پیش بینی ها

روش اجرا

1- از کودکان بخواهید تا به این مسئله فکر کنند که آیا آن ها پس از نشستن مجبورند بیش تر نفس بکشند یا پس از دویدن؟ وقتی که آن ها می دوند تنفس آن ها تندتر خواهد شد یا آهسته تر؟ زمان نشستن چه طور؟ پیش بینی های کودکان را یادداشت کنید.

2- از کودکان بخواهید اعمالی را انجام دهند تا آن چه را پیش بینی کرده اند، تأیید کند. از کودکان بخواهید تا به طور عادی تنفس کنند. میزان تنفس های آن ها را در طی ده ثانیه بشمارید و تعداد آن ها را یادداشت کنید.

3- حالا از تک تک کودکان بخواهید در یک مسیر مشخص و کوتاه تا آن جا که می توانند، سریع بدوند. به کمک کودکان دیگر تعداد نفس های کودک را بشمارید و آن را یادداشت کنید. این کار را برای کودکان دیگر نیز انجام دهید.

4- حالا به کمک کودکان تعداد تنفس های زمان استراحت و زمان پس از دویدن را با هم مقایسه کنید. کدام یک بیش تر است؟ آیا شما در این زمان به آهستگی تنفس می کنید یا به تندی؟ چه موقع تنفس شما سریع تر می شود، زمان دویدن یا زمان استراحت؟

توصیه هایی برای انجام پیش رفته تر این بازی

یک نمودار برای هر کودک که شامل یک ستون برای زمان استراحت و یک ستون برای زمان بعد از دویدن است ترسیم کنید. میزان ضربان قلب یا ضربان نبض را در زمان استراحت و پس از دویدن بشمارید و آن را به صورت نمودار نشان دهید.

این نوع بازی ها می تواند به تدریج کودک را با چگونگی کار دستگاه ها و اندام های مختلف بدن آشنا کند . بر بدن خود آگاهی پیدا کند و علائم حالات مختلف را بشناسد.
کتاب یادگیری از طریق بازی- نوشته فلاح چای

تبیان