داریم میریم سیر و سفر


طبق قرار مان در یکشنبه هر هفته سعی داریم این بار هم به بازی هایی اشاره کنیم که برای کودکان دو - سه سال مناسب است این نوع بازی ها قدرت تفکر و تخیل کودک را افزایش می دهد و باعث رشد ذهنی آنها می شود. این بازی ها به این شرح است.

بازی ها:
بازی اردوی خیالی

یک کوله پشتی که با وسایل اردو از قبیل ظرف غذاخوری قوطی کنسرو لوبیا، ماهی تابه، طناب، چراغ قوه، دوربین دو چشمی، چادر، کرم ضد آفتاب و غیره پر شده باشد آماده کنید.


روش اجرا

1- درباره ی یک سفر اردویی به بیرون از شهر با کودکان صحبت کنید. از هر یک از بچه ها که چنین سفری را تجربه کرده اند، بخواهید درباره ی آن صحبت کنند. برای بچه ها توضیح دهید که وقتی به سفر اردویی می رویم از شهر و زندگی شهری دور شده و به دامان طبیعت می رویم. در نتیجه از وسایل زندگی شهری نظیر رخت خواب، برق و روشنایی و غیره دور هستیم و بنابراین برای این مسافرت فقط و فقط چیزهایی که خیلی به آن نیاز داریم با خود می بریم.

2- ابتدا خودتان هر یک از اشیای داخل کوله پشتی را به کودکان معرفی کنید. به این صورت که بیان کنید که آن شیء چیست و در یک سفر اردویی چه کاربردهایی دارد.

3- کوله پشتی را به ترتیب به هر یک از بچه ها بدهید، به این صورت که کودک اول یک شیء را از داخل کوله پشتی بر می دارد و به بقیه ی بچه ها نشان می دهد و می گوید که آن شیء چیست و در یک سفر اردویی چه کاربردهایی دارد. سپس کودک دوم نیز این فعالیت را با یک شیء تکرار می کند و الی آخر.

4- وقتی نوبت به همه کودکان رسید، آن ها شیء را برداشته و در درون کوله پشتی قرار می دهند.

5- از همه ی کودکان به جز یک کودک بخواهید که چشمانشان را ببندند. بعد از این که همه ی کودکان چشمانشان را بستند، از آن یک کودک بخواهید یک شیء را به انتخاب خود، از درون کوله پشتی برداشته و آن را پنهان کند. سپس به بچه ها بگویید حالا چشمانشان را باز کنند و به وسایل داخل کوله پشتی نگاه کنند و حدس بزنند که کدام شیء از اشیا داخل کوله پشتی نیست.

6- این بازی را تا زمانی که نوبت بازی به همه بچه ها برسد، ادامه دهید.

ما به سفر می رویم

روش اجرا

1- تصاویری از طریق های متنوع مسافرت را به کودک خود نشان دهید و با کودک خود درباره ی هر یک از طریق های مختلف مسافرت کردن صحبت کنید.

2- وانمود کنید که مانند هر یک از طریق های مسافرت که درباره ی هر یک از آن ها با کودک صحبت کردید، در حال مسافرت کردن هستید. برای مثال، ما می خواهیم با اتومبیل به مسافرت برویم. شعرهایی مثل شعر زیر را از کتاب های کودکان انتخاب کرده و برای آن ها بخوانید:

آی بچه ها خبر خبر               داریم میریم سیر و سفر             کالسکه و گاری داریم              بر روی این ها سواریم

این دوچرخه این هم موتور     داریم میریم با گروگر                   حالا با هم سوار میشیم          سوار یک قطار میشیم

این مینی بوس این سواری   ماشین ماشین صدتا ماشین       این جا ماشین، اون جا ماشین  کشتی داریم روی دریا

قایق داریم خیلی زیبا            هوا، هوا، هواپیما                      هلی کوپتر پر از صدا                 هر دو تو هوا هستن

مثل پرنده ها هستن            اتوبوس و وانت باریگفت و گو در اتومبیل

اتومبیل جای مناسبی برای انجام یک مکالمه ی هدایت شده با کودک است.

از کودکتان بخواهید حیوان اسباب بازی مورد علاقه اش را با خود به داخل اتومبیل بیاورد.

از کودکتان بخواهید به حیوان اسباب بازی اش چیزهایی خاص نشان دهد:

میتونی به اسباب بازیت درخت ها رو نشان بدی؟

میتونی به اسباب بازیت ماشین ها رو نشان بدی؟

میتونی به خرس اسباب بازیت خونه ها رو نشان بدی؟

این بازی را با این نوع سؤالات ادامه دهید.

وقتی احساس کردید کودک منظور شما را درک می کند، بُعد جدیدی به سؤالات اضافه کنید. ابتدا در باره ی اسم آن شیء صحبت کنید، سپس از کودکتان بخواهید آن شیء را به خرس اسباب بازی خود نشان دهد.

اگر کودکتان بلافاصله متوجه منظورتان نشد، به او نشان دهید: ببین خرس اسباب بازی! بچه ها دارن در پارک بازی می کنن.

بار دیگری که ماشین می رانید پیشنهاد کنید کودکتان خرس اسباب بازی اش را بیاورد تا به تنهایی مسیر را به او نشان دهد. به زودی خواهید شنید که کودکتان درباره ی چیزهای گوناگونی که شما می بینید، با خرس اسباب بازی اش صحبت خواهد کرد.کودکتان با انجام این بازی مهارت های زبانی را کسب خواهد کرد.

حتی خودتان هم می توانید در راه در مورد موضوع های مختلف مثل نوع زندگی یک پرنده متناسب با سن کودک با او صحبت کنید. منبع:تبیان