کودکان و علاقه به کلکسیون

کودکان دبستانی اغلب شور و شوق فراوانی برای گردآوری اشیای مختلف دارند. آنها چه چیزهایی را گردآوری می کنند؟

در واقع هر چیزی که به آن علاقه دارند:

عکس های آدامس بادکنکی، برچسب ها، تمبرها، آب نبات چوبی، سکه ها، عروسک های باربی، برگ درخت ها یا هر نوع زیور آلات ارزان قیمتی که در جعبه های شانسی رستوران ها می توان پیدا کرد.

اشیاء گردآوری شده ممکن است در بازی مورد استفاده قرار گیرند مانند وقتی که گرد آورنده با عروسک هایش بازی می کند.
اما گردآوری خود نوعی بازی است و اشیاء هرگز مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه تنها گاهی اوقات گردآورنده آنها را بیرون می آورد تا تماشا کند. هر نوع کلکسیونی می تواند در رشد اجتماعی ذهنی و شخصیتی کودک اهمیت بسزایی داشته باشد.
اگر نوع گردآوری از سوی همسالان جالب توجه باشد یکی از فایده های اجتماعی آن این است که می تواند میزان محبوبیت کودک را میان گروه همسالان افزایش دهد. برای مثال مجموعه بزرگی از عکس های آدامس بادکنکی بویژه اگر شامل عکس های کمیاب باشد، ممکن است بر منزلت اجتماعی گردآورنده ی خوشبخت آن بیافزاید از سوی دیگر جمع آوری چیزهایی که گروه همسالان علاقه ای به آن ندارند احتمالاً چنین کارکردی نخواهد داشت.
یکی دیگر ازفایده های اجتماعی گردآوری این است که گرد آورندگان اغلب دارایی های خود را به دیگران می دهند یا خرید و فروش می کنند قرض دادن و قرض گرفتن می تواند به کودک بیاموزد که مسئولیت پذیر باشد و به مالکیت دیگر افراد احترام  بگذارد خرید و فروش می تواند مهارت های مذاکره کردن و همچنین مفهوم های برابری و انصاف را به کودک آموزش دهد.
اهمیت ذهنی گردآوری این است که کودکان می توانند چیزهای زیادی درباره ی اشیای جمع آوری شده خود بیاموزند و حتی ممکن است در آغاز گردآوری نیازمند قدری اطلاعات باشند.
کودکانی که به گردآوری اشیاء می پردازند همچنین ممکن است مهارت های حساب کردن و شمارش خود را نیز بهبود بخشند. هنگامی که آنها در می یابند که مجموعه هایشان می تواند به شیوه های مختلف و در ابعاد گوناگون به گروه ها و زیر گروه های متفاوتی طبقه بندی شود ،ممکن است مفهوم های پخته تری از طبقه بندی منطقی بدست آورند.
ازفایده های اجتماعی گردآوری این است که گرد آورندگان اغلب دارایی های خود را به دیگران می دهند یا خرید و فروش می کنند قرض دادن و قرض گرفتن می تواند به کودک بیاموزد که مسئولیت پذیر باشد و به مالکیت دیگر افراد احترام  بگذارد
سرانجام تجربه گردآوری اغلب نیازمند آن است که گردآورندگان گاهی اوقات به ویژگی های بسیار کوچک متمایز کننده اشیای درون مجموعه خود دقت کنند. در بیشتر موارد در اختیار داشتن دو شیء یکسان در یک گروه گردآوری شده امتیازی در بر ندارد و از این رو گردآورندگان باید بسیار دقت کنند که یک آبنبات یا تمبر یا سکه ی جدید با آنچه از قبل داشته اند چه تفاوتی دارد. و با مفهوم تفاوت ها و شباهت ها که از مؤلفه های هوش است آشناتر می شود.
سرانجام اینکه این کار می تواند نوعی موفقیت و پیشرفت بوده و هر چه بزرگ تر و وسیع تر می شود بر اهمیت این موفقیت و پیشرفت نیز افزوده می گردد. بنابراین تجربه گردآوری، حس سازندگی را که در طول سال های دبستان از اهمیت زیادی برخوردار است عزت نفس کودکان را تقویت کند.
منبع : تبیان