اسباب بازی های پیچ کردنی

اسباب بازی های پیچ کردنی نسبت به غیر پیچ کردنی امتیازاتی دارد، از جمله این که کودک کاری بر روی اسباب بازی انجام می دهد و اجازه دارد در هر جای اسباب بازی دخل و تصرف کند. به عبارت دیگر، کودک موجودی فعال است، ولی اسباب بازی هایی که کودک نمی تواند کاری بر روی آنها انجام دهد و فقط به ساخته ی دیگران نگاه می کند، روحیه خودباختگی و انفعال را در وی پرورش می دهد

برای تقویت و پرورش مهارت های دستی و هماهنگی چشم و دست، ابتدا مقداری پیچ و مهره چوبی، پلاستیکی و یا فلزی در اندازه های مختلف در اختیار کودک قرار می دهیم تا با پیچ و مهره ها آشنا شود و در کار با آنها تسلط بیشتری پیدا کند و سپس اسباب بازی هایی که پیچ کردنی هستند در اختیارش می گذاریم.

در مرحله اول، پیچ و مهره ها را در اختیار کودک قرار می دهیم تا با آنها مقداری بازی کند و پیچ و مهره های یک اندازه را بیابد و به هم پیچ نماید. در مرحله دوم، از کودک می خواهیم مهره های پیچ را باز کند. در مرحله سوم، از کودک می خواهیم که پیچ و مهره ها را با هم مخلوط کند، سپس با توجه به قطر هر پیچ، مهره ی مناسب آن را بیابد و آنها را با هم پیچ نماید. در مرحله چهارم که کودک با پیچ و مهرها کاملاً آشنا و بر آنها مسلط شد، با دستمالی تمیز چشمان کودک را می بندیم و از او می خواهیم که پیچ مهره ها را، با لمس کردن آن، پیدا و در محل مخصوص پیچ کند.

پس از این که کودک پیچ و مهره ها را خوب شناخت، می توانیم اسباب بازی های پیچ کردنی که در بازار فعلاً بیشتر به صورت چوبی و پلاستیکی وجود دارد، تهیه کنیم و در اختیارش قرار دهیم.

خوشبختانه، در سال های اخیر از این گونه وسایل در بازار داخلی تولید می شود، مثل انواع ماشین، تراکتور، بلدوزر، هزار سازه و .. که قطعات آن از همدیگر جدا و به وسیله پیچ و مهره ها به همدیگر متصل می شوند. این گونه اسباب بازی ها اثرهای مثبت و سازنده ای بر روی کودک دارند.

اهداف و فواید اسباب بازی های پیچ کردنی
* تقویت و پرورش مهارتهای حرکتی.

* رشد قدرت تشخیص اندازه ها در کودک.

* هماهنگی و تقویت عضلات چشم و دست.

* پروش مفهوم انطباق یک به یک اشیا.

* پروش حس بساوایی.

* پروش قدرت ادراک به وسیله چشم.

* احساس رضایت از پیچ کردن یک مهره و افزایش اعتماد به نفس کودک.

* پرورش قوه ی تفکر، سازندگی و خلاقیت کودک.

* ایجاد احساس کفایت و قدرت از بستن و تکمیل اسباب بازی (ماشین) در کودک.
پی نوشتها:
1. BLOCK PUZZLE

2. JIGSQWS PUZZLE

3. INSERT PUZZLE

4. SEASON PUZZLE

5. SUBJECT PUZZLE

6. FROM AND SIZE PUZZLE

7. ADVENTURE AND RISK

8. FORMLESS EXPLOSIONS

* این تحقیق از نشر تجربی روی کودکان ایرانی به وسیله روانپزشک برجسته، دکتر هادی سلیمی اشکوری، انجام شده است.
منبع: راهنمای انتخاب اسباب بازی - تألیف: محمدرضا مطهری