کودک ، ترس از هیولا و تاریکی

هنگامی که ترس او کاهش یافت باید برای برقراری مجدد برنامه روزمرهیخواب او و جلوگیری از جایگزینی برنامه موقت به جای برنامه دائمی از خود ثبات نشان بدهید .با این حال اگر کودک همچنان با مشکل ترس مواجه است و طی ماه هیچ گونه علامتی از بهبود در وی مشاهده نشد و همچنین اگر ترس های شبانه او با وحشت  واقعی  همراه بود و متوجه شدید که نمی توانید برنامه خواب او را از سر بگیرید می بایست با یک روان پزشک مشورت کنید

بچه ای که از هیولا می ترسد
ممکن است کودکی به دلیل افکار و نگرانی هایی که از دید شما واقعی  به نظر نمی رسند  با مشکلات  خواب مواجه باشد. او ممکن است تصور کند  که یک هیولا در زیر زمین و یا جن در رختخواب و یا در جایی بیرون از پنجره  است .  اگر چه او این جور مواقع بهشدت می ترسد اما معمولاً ترسش را بروز نمی دهد.به او دلگرمی  بدهید و بگویید که مراقبش هستید و او کاملاً در امان است . برایش یک قصه بگویید و آهسته صحبت کنید . اگر در دراز مدت ببیند که شما به هنگام این وحشت ها مراقبش هستید اطمینان خاطر بیشتری به دست میآورد .
بد نیست برایش توضیح دهید که این چیزهایی که باعث وحشت او شده اند سایه اشیاء هستد نه هیولا.به کودکتان بگویید که هیولا وجود خارجی ندارد. اما احساس نگرانی و ترس و اضطراب های او واقعیت دارند. او نمی تواند درک کند که این احساسات خودش هستند که او را  چنین مضطرب و پریشان  می سازد. او باید با استفاده از تخیلاتش بر این احساسات غلبه کند و باید به اطمینان خاطر برسد .

به این ترتیب دیگر نیاز به حمایت در مقابل ترس از هیولا نخواهد داشت . او به یک درک بهتری از احساسات و تمایلات خود نیاز دارد . همچنین باید دریابد  که اگر شلوارش را خیس کند و یا اگر نسبت به خواهر یا برادرش  بداخلاقی کند و یا عصبانی شود هیچ حادثه ناگواری  رخ نخواهد داد و یا در این گونه مواقع او باید اطمینان داشته باشد که شما اوضاع را تحت کنترل دارید و مراقبش هستید .

کودکی که از تاریکی می ترسد

اکثر کودکان دوست ندارند در تاریکی کامل و یا در اتاقی که درش بسته است بخوابند.هیچفایده ای هم ندارد که ما به کودکمان بیاموزیم که در تاریکی کامل  بخوابد. بهتر است که به هنگام خواب،اتاق خواب او را با چراغ کم نور روشن نگه داریم؛ بدین ترتیب هرگاه کودک بعد از خوابی که می بیند بیدار شود می تواند موقعیت خود را در اتاقبیابد و رویا و واقعیت را از هم تشخیص دهد. همچنین  اگر در،بازباشد او کمتر احساس جدایی و تنهایی می کند .

خواب بد

همهیبچه ها گاهی دچار کابوس می شوند اما این کابوسها نمی تواند موجب بروز اختلالات دائمی خواب  شود. آنچه  را که بیشتر خانواده ها به عنوان کابوس های مکرر تلقی می کنند به معنای واقعی،خواب ترسی و نیمه بیداری های مقطعی مشابه است. وقتی کودک از خوابی وحشتناک سراسیمه بیدار می شود نباید او را مجبور کرد که به تنهایی  بخوابد و بحث در مورد  خواب ترسناک کودک چه همان موقع و چه صبح برای اصلاح وضع مفید خواهد بود. این کار به کودک کمک می کند تا موقعیت خود را بازیابد و بفهمد که هیچ خطری او را تهدید نمی کند . اگر کودک دچار کابوس های مکرر می شود باید به شیوه های مختلف با او صحبت  کنید .

وقتی کودک از ترس شکایت دارد سعی کنید تا ماهیت آنچه که سبب ترس او می شود برایش شرح دهید. اکثر بچه ها اظهار می کنند که خیلی ترسیده اند در حالی که اصلا هم نترسیده اند، اما چنین می گویند تا شما را به نزد خود بکشانند .

اگر کودک اظهار می کند که ترسیده اما علائم  ترس و وحشت در او مشاهده نمی شود ( بیشتر  والدین  قدرت تشخیص چنین امری را دارند )  باید در تصمیم خود با ثبات باشید وهمچنان برنامه و عادت خواب را رعایت نمایید و او را به جایش برگردانید .

البته مواردی  نیز وجود دارد که کودک واقعاً به هنگام شب به طور نامعقول وحشتزده و مضطرب می شود؛در چنین موقعی تأکید شما بر برنامه تعیین شده نه تنها کاری از پیش نمی برد بلکه وضع را بدتر می کند .

اگر او را در اتاقش تنها رها کنید و در را به روی او ببندید آرام و قرار نخواهد گرفت بلکه ممکن است دچار حملهیهیستریک ( هیجان و تشنج ) شود . او نیاز به توجهوهمدردی دارد.در چنین موقعیتی ترس شبانه تنها مشکل نیست بلکه خود نشانه خود آشفتگی احساسی است که باید درمان شود. در هفته های اول درمان، در اغلب موارد بدون مراجعه به روان پزشک  این مشکلات برطرف می شوند . اگر ترس در کودک به تازگی عارض شده حتی اگر این ترس واقعی هم باشد، ظرف چند هفته از بین می رود . البته باید علت ترس و اضطراب او را در طول روز ریشه یابی کنید . به او کمک کنید تا به این ترس غلبه کند .

او می ترسد که به هنگام شب در اتاقش تنها بماند . بهتر است در طول روز ساعاتی را در اتاق به مطالعه و بازی و یا صحبت کردن با او سپری کنید .

به مرور می توانید او را تشویق کنید تا ساعات بیشتری را ابتدا در روز و سپس عصر،بدون شماودر اتاق  خودش بگذراند .
منبع : تبیان