آکاایران: شعر کودکانه مرغ قشنگم

آکایران : 

شعر کودکانه مرغ قشنگم

 

مرغ قشنگم

 


دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره


یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم

 

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغـــم میذارم
اون می خوره آب و دونه
بعدش میــــره توی لونه
می خوابه قدقد می کنه
برای من تخــــم می کنه


مهری طهماسبی دهکردیمنبع :