آکاایران: تعیین سن درخت

رنگ لایه ای که در تابستان بوجود می آید با رنگ لایه ای که در زمستان بوجود می آید متفاوت است.

پس یک لایه کم رنگ و پر رنگ با هم نشاندهنده ی یک سال از عمر درخت است . وقتی یک درخت را می بریم ، دایره هائی را می بینیم که داخل همدیگر قرار گرفته اند.

بنابراین کافی است تعداد لایه های پر رنگ را بشماریم یا فرقی نمی کند تعداد لایه های روشن را بشماریم تا سن درخت مشخص شود.

ولی همانطور که می دانید این کار درستی نیست که برای تعیین سن درخت آنرا قطع کنیم.

می شود گفت ما سن درخت را از روی قطر و ارتفاع آن حدس می زنیم.

هرچه قطر یک درخت بیشتر باشد عمرش بیشتر است.

منبع :