آکاایران  

آکاایران: آموزش ساخت کاردستی با الگوی قلب

 

آموزش ساخت کاردستی با الگوی قلب

 

به گزارش آکاایران برای ساخت این کاردستی به مقوای رنگی ، چشم عروسکی ، اکلیل و چسب نیاز دارید

 

 

کاردستی کرم : ابتدا ۸ قلب کوچک و ۱ قلب متوسط را روی مقوای رنگی بکشید و ببرید ، روی نصف قلب ها را چسب بزنید و اکلیل بپاشید ، لبه های قلب ها را با چسب به هم متصل کنید ، در پایان الگوی بزرگ را بعنوان سر بچسبانید و چشم عروسکی را روی ان قرار دهید.

 

کاردستی ماهی : ۱ قلب بزرگ ، ۳ قلب متوسط و ۳ قلب کوچک از مقوا ببرید ، قلب بزرگ را برای بدن ماهی در نظر بگیرید و در بخش بالای آن چشم عروسکی را متصل کنید ، قلب های کوچک را برای لب و باله های پایین ماهی بچسبانید ، و ۳ قلب متوسط را برای باله و دم و پشت ماهی بچسبانید.

 

 

 

کاردستی پرنده : ۱ قلب بزرگ ، ۴ قلب متوسط و ۵ قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، قلب بزرگ را برای بدن پرنده در نظر بگیرید ، قلب های متوسط را بعنوان بال و پلک پرنده بچسبانید و قلب های کوک را به عنوان پا ، نوک و تاج های پرنده چسب بزنید و در نهایت چشم ها را روی پلک ها بچسبانید.

 

 

کاردستی پروانه : ۲ قلب بزرگ ، ۵ قلب متوسط و ۷ قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، برای بال های پروانه ۲ قلب بزرگ را روبروی هم قرار دهید و انتهای آن را با چسب متصل کنید ، ۷ قلب کوچک را زیر هم و در مرکز بالها قرار دهید و بچسبانید ، ۱ قلب متوسط را بعنوان سر بچسبانید ، ۴ قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و روی بالها متصل کنید و در انتها چشم ها را نصب کنید.

 

کاردستی کفشدوزک : ۱ قلب بزرگ ، ۱ قلب متوسط و ۱۲ قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، قلب بزرگ بدن کفشدوزک است ، قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان سر روی بدن کفشدوزک بچسبانید و چشم ها را روی ان قرار دهید ، ۶ قلب کوچک را بعنوان پاهای کفشدوزک زیر قلب متصل کنید و ۶ قلب کوچک دیگر را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان خال های کفشدوزک بچسبانید.

 

نکته ها : استفاده از اکلیل اختیاری است و میتوانید اکلیل را حذف کنید ، میتوانید کاردستی را پس از آماده شدن با نخ از سقف آویزان کنید ، تنوع رنگ را در این کاردستی رعایت کنید تا نتیجه کار رضایت بخش باشد.

 

منبع : ایران کوک

منبع :