آکاایران: کاردستی هشت پا آموزش

آکاایران: آموزش کاردستی هشت پا

کاردستی هشت پا آموزش -آکاکاردستی هشت پا آموزش -آکا

 ابتدا یک قلم مو و رنگ سبز  آماده کنید سپس کاغذ را رنگ کرده . آن را رول کنید.

 

کاردستی هشت پا آموزش -آکاکاردستی هشت پا آموزش -آکا

  کمی صبر کنید تا رنگ کاملا خشک شود.

 

کاردستی هشت پا آموزش -آکاکاردستی هشت پا آموزش -آکا

 نیمی از طول کاغذ رول شده را برش دهید، تا پاهای هشت پا تشکیل شود.

 

کاردستی هشت پا آموزش -آکاکاردستی هشت پا آموزش -آکا

 اکنون چشم های هشت پا را بچسبانید و آن را کمی تزیین کنید.

منبع :