آکاایران: شعر روز کودک | اشعار زیبای روز جهانی کودکان

امید فردای ما

رنگاوارنگه دنیا
خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد
خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو ازخواب
بازی بکن روی تاب

آغاز شده دو باره
یک روز خوب خدا

روز شما مبارک
ای کودکان دانا

باعث افتخارید
امید فردای ما

الهی صد ساله بشید
در همه جای دنیا (1)

شعر روز کودک | اشعار زیبای روز جهانی کودکان -آکاشعر روز کودک | اشعار زیبای روز جهانی کودکان -آکا

شعر روز کودک

روز قشنگ کودک

امروز یه روز خوبه

روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها
روز شما مبارک

سالم باشید

شاد باشید

گل های باغ امید
خرّم و آزاد باشید

کاشکی همیشه باشه
خنده روی لباتون

شادی همیشه مهمون
باشه توی دلاتون

بازم میگم بچه ها
روز شما مبارک

تمام روزهای خوب
روز قشنگ کودک

منبع :