آکاایران: تخیل کودکانتان را به واقعیت تبدیل کنید +تصاویر

آکاایران: Wendy Tsao هنرمند کانادایی است که به نقاشی کودکان زندگی می دهد. او این کار را از سال 2007 با الهام از پرتره ای که پسرش از او کشید، آغاز کرد. او به صورتی که پسرش می دید و به سبک هنری او، کشیده شده بود، وندی می خواست به پسرش یک اسباب بازی بدهد که آن را برای همیشه داشته باشد بنابراین تصمیم گرفت تصویری که از او کشیده بود را به عروسکی برای پسرش تبدیل کند. بعد از مدتی او تصمیم گرفت در این زمینه سفارش قبول کند. با اینکه کار او طرفداران زیادی پیدا کرد اما او در هر سال تنها 120 سفارش قبول می کند. کارهای جالب و دوست داشتنی وندی را از دست ندهید.

 جان دادن به تخیل

 کانادا

تخیل کودکانتان را به واقعیت تبدیل کنید +تصاویر  -آکاوندی

 نقاشی های زنده

 رشد و تربیت کودک

 جان دادن به تخیل

 کانادا

تخیل کودکانتان را به واقعیت تبدیل کنید +تصاویر  -آکاوندی

 نقاشی های زنده

 رشد و تربیت کودک

 جان دادن به تخیل

منبع :