آکاایران: کاردستی سر مداد

برای این کاردستی به مداد و الگوی زیر و پارچه نیاز داریم.

الگوهای زیر رو پرینت می کنیم.

حالا مثل شکل بدوزید و برای تزئیین از دکمه استفاده کنید.

برای پنجره خونه از دکمه و لاستیک ماشین از دکمه استفاده کنید.

 کاردستی آسان

حالا شما می تونید از این ها برای سر مدادتون استفاده کنین.

 کاردستی

گردآوری: آکا ایران

منبع :