آکاایران: ساخت کاردستی عروسک با قاشق

آکاایران: ساخت کاردستی عروسک با قاشقساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکاساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

کاردستی عروسک قاشقی

وسایل مورد نیاز:
 قاشق یک بار مصرف
 مداد برای نقاشی چشم ها
 کاغذ رنگی در رنگ های دلخواه
 چسپ ماتیکی

 

ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکاساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

کاردستی عروسک

مراحل ساخت:
کاغذ رنگی ها را به بدنه ی قاشق بچسپانید تا بال ها و بدنه ی مرغ درست شود. با رنگ دیگر نوک و کاکل را بسازید و بچسپانید. سپس با مداد چشم ها را بکشید.

 

ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکاساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

کاردستی برای کوذکان

 

  می توانید با سلیقه ی خود تغییراتی ایجاد کنید و یا عروسک یک حیوان دیگر را بسازید.
 برای مثال ما اینجا کفشدوزک ساخته ایم. 

   

ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکاساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

کاردستی کفشدوزک برای کودکان

 

 

منبع :