آکاایران: مراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق

وسایل مورد نیاز:
قاشق یک بار مصرف
مداد برای نقاشی چشم ها
کاغذ رنگی در رنگ های دلخواه
چسپ ماتیکی

 

مراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکامراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

مراحل ساخت:
کاغذ رنگی ها را به بدنه ی قاشق بچسپانید تا بال ها و بدنه ی مرغ درست شود. با رنگ دیگر نوک و کاکل را بسازید و بچسپانید. سپس با مداد چشم ها را بکشید.

 

مراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکامراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

  می توانید با سلیقه ی خود تغییراتی ایجاد کنید و یا عروسک یک حیوان دیگر را بسازید.
برای مثال ما اینجا کفشدوزک ساخته ایم.

   

مراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکامراحل ساخت کاردستی عروسک با قاشق  -آکا

 

منبع :