آکاایران: آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه

آکاایران: آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه

آموزش ساخت کاردستی پرنده با لانه با لانه -آکا با لانه -آکا

 ساخت کاردستی پرنده با لانه

 

این کاردستی کودک که آموزش درست کردن  لانه پرنده با چند جوجه است می تواند یک کاردستی زیبا برای برای اتاق کودک باشد. حتما بچه ها از داشتن یک همچین کاردستی در اتاق خود خوشحال خواهند شد.
 وسایل مورد نیاز کاردستی لانه پرنده
 کاغذ رنگی در رنگ های متفاوت
 قیچی
 چسپ مایع
 چشم عروسکی
 پر
 کاموای قهوه ای بریده شده در قطعه های کوچک
 مراحل ساخت کاردستی لانه پرنده
ابتدا الگوی لانه و پرنده را دانلود کرده و برش بزنید:
دانلود الگوی پرنده و لانه
با لانهبا دو دایره سر و تن پرنده را بسازید و آن ها را به هم بچسپانید.

 با لانه -آکا با لانه -آکا

 کاردستی پرنده

 

با لانهدر مرحله بعد اجزای صورت مانند نوک و چشمان متحرک را در جایشان بچسپانید. 

 

 با لانه -آکا با لانه -آکا


با لانهپرهایی را که از قبل آماده کرده ایده به سلیقه خود بچسپانید.   

 با لانه -آکا با لانه -آکا

آموزش کاردستی به کودکان


با لانهپرنده دیگری هم با همین روش درست کنید.   

 با لانه -آکا با لانه -آکا

کاردستی لانه پرنده


با لانهتکه های کاموا را روی مقوای لانه بچسپانید.    

 با لانه -آکا با لانه -آکا

 آموزش کاردستی لانه پرنده


با لانهپرنده ها را بچسپانید تا کاردستی تمام شود.

 

کاردستی شما آماده است. 

 


منبع :