آکاایران: در ادامه بهترین مجموعه چیستان های فکری و جالب که مناسب کودکان است را گردآوری کرده ایم.

چیستان شماره 1: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟

چیستان شماره 2: اون چیه که هم رادیو داره وهم دریا؟

چیستان شماره 3: اون چیه که در گوش و چشم هست ولی در دهان نیست؟

چیستان شماره 4: اون چیه که در رشت ، اوله در ورامین، دومه و در تهران سومه؟

چیستان شماره 5: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟

چیستان شماره 6: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

چیستان شماره 7: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟

چیستان شماره 8: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟

♣ پاسخ چیستان ♣

 

1. سایه

 

2. موج

 

3. حرف ” ش “

 

4. حرف ” ر”

 

5. مار

 

6. قارچ

 

7. چراغ راهنمایی و رانندگی

 

8. سوزن

منبع :