آکاایران: شعرهای کودکانه جالب و جدید با مضمون “هفت سین”

 

آینه

من آینه ا م آینه
خودتو تو من نگاه کن
شانه بزن به موهات
عید دیدنی رها کن
عید شما مبارک

 

ماهی

تو تنگ کوچک خود
من ماهی رنگی ام
بالا و پایین میرم
با پولکهای قشنگ
عید شما مبارک(۲)

 

شمع

شمع هستم و پر نورم
با شادی ها پرنورم
من میشینم کنارتون
تا روشن بشه دلاتون
عید شما مبارک(۲)

 

سبزه:

من سبزه ی قشنگم
با سرماها می جنگم
وقتی میام به دنیا
بستان می شه چه زیبا
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)

 

سکه:

من سکه ام چه زیبا
زینت جیب بابا
با افتخار نوروز
می شم فراری یک روز
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)

 

سنبل:

من سنبلم من سنبلم
همنشین با بلبلم
وقتی میام به بستان
باغبون میشه چه خندان
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک(۲)

 

سنجد

من سنجد لباس گلی
سرخ سفید وتپلی
باناز و اطوار و ادا
می نشینم پیش شما
نزدیک عید نوروز
با تبل حاجی فیروز
عید شما مبارک

 

سیر

من سیر مو لذیذم
یک کمی تند وتیزم
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک

 

سیب

اسم شریف من سیب
خوشمزه بی رقیب
ای آقای زمستون
من اومدم به میدون
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک

 

سمنو

سلام سلام بچه ها
سمنو کوچیک شما
بدون قند و شکر
از عسل هم شیرین تر
نزدیک عید نوروز
با طبل حاجی فیروز
عید شما مبارک

 

 

 

منبع :