آکاایران: کاردستی هواپیما با بطری نوشابه

آکاایران: کاردستی هواپیما با بطری نوشابه به جای خریدن اسباب بازی های گران قیمت ، می توانید با استفاده از ابزاری که در خانه در اختیار دارید اسباب بازی هایی با کمک فرزندان خود بسازید که هم در هزینه ها صرفه جویی می کند هم فرزندتان خوشحال تر خواهد بود.
چیزهایی که برای ساختن این هواپیما نیاز دارید:
 بطری پلاستیکی
 مقوای نازک رنگی
 نوارچسب
 قیچی
  مداد

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی با وسایل دور ریختنی

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

آموزش کاردستی

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

آموزش کاردستی هواپیما


۲- بدنه هواپیما را طراحی کنید.
دو تکه مساوی برای نیمه عقبی هواپیما ایجاد کنید. از طراحی این تکه ها با مداد استفاده کنید.

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا
  
آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی هواپیما

  

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

آموزش کاردستی هواپیما

 
۳- بدنه و سکان عقبی هواپیما را متصل کنید.
با استفاده از نوار چسب قسمت هایی که برش دادید به بطری متصل کنید.

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا
  آموزش کاردستی

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی های زیبا

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

ساخت کاردستی


۴- موتورهای هواپیما را طراحی کنید و برش دهید.
دو مستطیل ۱۲ سانتی متر در ۲ سانتی متر روی کاغذ ببرید. این ها موتورهای هواپیما هستند. مستطیل ها را لوله کنیدو به دو طرف بدنه هواپیما بچسبانید.

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

  آموزش کاردستی

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

  آموزش کاردستی هواپیما به کودکان

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی هواپیما به کودکان

  

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

 کاردستی هواپیما

۵- بال ها را طراحی کرده و برش دهید.  

 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

آموزش کاردستی 

  

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی هواپیما

     

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

ساخت کاردستی به کودکان

 
۶- پره جلوی هواپیما
با استفاده از درب بطری دایره پره را بکشید. 

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

ساخت کاردستی

   
۷- مطابق سلیقه خود جزئیات را اضافه کنید.
می توانید روی هواپیما طراحی هایی به سلیقه خود ایجاد کنید.     

کاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکاکاردستی هواپیما با بطری نوشابه -آکا

کاردستی کودکانمنبع :