آکاایران: قصد داریم یک راه بسیار ساده و سریع برای ساخت گیره سر نمدی مخصوص دختر کوچولو ها را آموزش دهیم. برای ساختن این گیره سر زیبا فقط چند تکه از نمد (اضافی نمدهای کارهای هنری) و یک گیره سر لازم دارید.
وب سایت نی نی یاری : قصد داریم یک راه بسیار ساده و سریع برای ساخت گیره سر نمدی  مخصوص دختر کوچولو ها را آموزش دهیم. برای ساختن این گیره سر زیبا فقط چند تکه از نمد (اضافی نمدهای کارهای هنری) و یک گیره سر لازم دارید.

آکاایران: آموزش ساخت گیره نمدی در سه سوت


وسایل مورد نیاز:
,گیره مو


مراحل ساخت گیره نمدی
برای درست کردن گیره نمدی در مرحله اول اشکال ساده زیر را روی نمد بکشید: اشک و مثلت
,گیره مو


,گیره مو


جزئیات مثل چشم جوجه و دکمه های تزئینی را وصل کنید.
,گیره مو


یک سوراخ کوچک روی تکه دیگر نمد ایجاد کنید و گیره را از داخل آن رد کنید.
,گیره مو

,گیره مو


دوتکه را روی هم قرار دهید و کوک بزنید و نوک پرنده را هم در جای مناسب خود بدوزید.
,گیره مو

,گیره مو

,گیره مو

,گیره مو

منبع :