<>

آکاایران: مترجم: 
سپیده سیف اشرفی

گروه سنی این فعایت: کودکان ۶ماهه تا ۲ ساله

وسایل مورد نیاز

 • هر وسیله ای که بتوان با آن یک سطح شیب دار ایجاد کرد.
 • هر وسیله ای که روی سطح شیب دار سر بخورد(ماشین اسباب بازی، توپ و ...).

 سودمندی های این بازی برای نوپایان

 • افزایش مهارت های حرکنی
 • تقویت  ردیابی چشم (دنبال کردن شی با چشم)
 • تقویت هماهنگی میان دست و چشم ها
 • تقویت دست ورزی 
 • درک رابطه ی علت و معلول و چگونگی جابه جایی اشیایی که سُر می خورند. 
 • آشنایی با اثر نیروی جاذبه

 کودک و بازی خلاق

نکاتی درباره ی بازی

 • این فعالیت را با قرار دادن وسایل غلتان مختلف در لبه پرتگاه برای نوپایان، ساده کنید.
 • این فعالیت را برای کودکان بزرگ تر با فراهم کردن دو گروه اشیا انجام دهید. اشیائی که به سختی و اشیائی که به راحتی روی سطح شیب دار سر می خورند.
 • این فعالیت را با فراهم کردن طیفی از وسایل مختلف برای سر خوردن از سطح شیب دار انجام دهید. هم چنین می توانید شیب هایی در اندازه های مختلف و زاویه های مختلف به وجود آورید .
 • این فعالیت را برای نوپایان تکرار کنید. آن ها برای تقویت درک و یادگیری نیاز به تکرار دارند.
 • با نوپایان خود درباره کارهایی که انجام می دهند صحبت کنید. این کار به آن ها کمک می کند تا فرآیندهای فیزیکی و ذهنی آن ها را درک کنید و هم چنین به توسعه دایره واژگان آن ها کمک می کند.
 • به نوپایان خود زمان بدهید. زمان بهترین هدیه ای است که می توانید به آن ها بدهید .

بازی های خلاق دیگر 

بازی با توپک نخ پنبه یا پشمی برای نوپایان

.

منبع : https:amoozak.org