<>

آکاایران: با کودکان نوپا روبان بازی کنید

روبان بازی یکی از فعالیت های فوق العاده ای است که می توانید کودکان را با آن مشغول نگاه دارید.

وسایلی که برای روبان بازی نیاز دارید

  • یک بطری با گردن باریک
  • دسته ای از ربان های رنگارنگ در اندازه های مختلف

 روبان بازی

  • از کودک بخواهید هر روبان را به داخل بطری بیندازد و سپس آن ها را در بیاورد. این کار مهارت حرکتی دستان کودک را تقویت می کند.
  • ممکن است کودکان فقط دوست دارا باشند روبان ها را بیرون بکشند.
  • سعی کنید از روبان های داخل بطری شروع کنید، آن ها را هم زمان زمان به بیرون بکشید و دوباره به داخل بطری برگردانید.

 کودک و بازی خلاق

  • بچه های بزرگتر نیز می توانند در این فعالیت سهیم شوند. می توانید از آن ها بخواهید بلندترین یا کوتاه ترین روبان و یا دو روبان هم اندازه را پیدا کنند.

بازی های خلاق دیگر؛ نخ بازی با کودکان

 

.

منبع : https:amoozak.org