<>

آکاایران: یک بازی ساده برای یادگیری رنگ ها و اعداد در کودکان طراحی کنید.

این بازی ساده علاوه بر سرگرم کردن کودک شناخت رنگ ها و اعداد را به او می آموزد. 

مناسب برای ۴ سال به بالا

مواد مورد نیاز برای بازی اعداد و رنگ ها

  • شانه ی تخم مرغ در دار
  • گواش در رنگ های مختلف
  • توپک نخ پنبه در چند رنگ (می توانید از دکمه نیز استفاده کنید)
  • تاس

 بازی و ریاضی

توجه کنید که رنگ های گواشی که از آن استفاده می کنید با رنگ های توپک نخ پنبه یکسان باشد.

 

 بازی و سرگرمی

روش آماده سازی بازی اعداد و رنگ ها 

فرورفتگی های شانه ی تخم مرغ را با رنگ های مختلف رنگ آمیزی کنید. می توانید در رنگ آمیزی از کودکتان کمک بگیرید.

حالا وقت بازی است! 

  • تاس را در شانه ی تخم مرغ قرار دهید در آن را ببنید و سپس تکان دهید.
  • حالا در شانه ی تخممرغ را باز کنید.
  • ببینید که تاس با چه شماره ای در چه خانه ای (فرورفتگی) قرار گرفته است.
  • برای مثال در تصویر می بینیم که تاس با شماره ی ۴ در خانه ی بنفش قرارگرفته است. یعنی ۴ توپک نخ پنبه بنفش رنگ را داخل خانه ی بنفش بیاندازید.

 بازی خلاق

بازی های قاعده مند با استفاده از تاس به کودک شما کمک می کند تا ارتباط اعداد را درک کند. در این بازی وقتی تاس با شماره ی ۴ روی صفحه قرار می گیرد، کودک بی آن که مفهوم شمارش را بداند درک می کند که باید به تعداد نقطه های روی تاس توپک نخ پنبه در خانه ی مورد نظر قرار دهد.

در واقع کودک با تناظر یک به یک میان نقطه های تاس و توپک های نخ پنبه این کار را انجام می دهد. 

بازی با توپک نخ پنبه یا پشمی برای نوپایان را  این جا ببینید.

 

.

منبع : https:amoozak.org