<>

آکاایران: بازی با این زنجیره ی ساده به همانگی میان چشم ها و دست های کودکان کمک می کند. هم چنین به علت رنگی بودن پارچه های نمدی آن ها را برای انجام این بازی ترغیب می کند.

برای ساخت این زنجیره نمدی به موارد زیر نیازدارید: 

  • پارچه های نمدی در رنگ های مختلف
  • دکمه های رنگی
  • نخ و سوزن
  • قیچی

 زنجیره نمدی

روش آماده سازی زنجیره نمدی

  • پارچه های نمدی را به شکل نوارهایی باریک طبق شکل ببرید.
  • یک سر نوارها را دکمه بدوزید.
  • یک سر دیگر آن ها سوراخ دکمه ایجاد کنید.

 کاردستی با نمد

  • حالا از کودک خود بخواهید نوارها را از داخل یکدیگر عبور دهد و با بستن دکمه ها به یکدیگر آن ها را چفت کند.
  • اگر کودک شما زیر چهار سال سن دارد، نوارها را آماده در اختیارش بگذارید تا شروع به ساخت زنجیره کند. ولی اگر بیشتراز چهار سال سن دارد و توانایی قیچی کردن نمدها را دارد می توانید نوارها را با هم آماده کنید.

 کاردستی نمدی

 

.

منبع : https:amoozak.org