طنزهای جالب کودکانه ، طنزهای جالب ، لطیفه های کودکانه ، لطیفه برای کودکان 

آکاایران: طنز های شیرین برای کودکان

اشتها

روزی در جایی نذری می دادند از فقیری که از آن حوالی می گذشت پرسیدند:«اشتها داری؟» گفت:« من در این جهان جز اشتها چیزی ندارم!»

 

سپر

ساده دلی به جنگ رفته بود. سپر بزرگی با خود داشت که برای محافظت از جان خویش برده بود. چندی نگذشت که از بالای قلعه سنگی بر سرش زدند وبشکستند. دست بر سر شکسته گذاشت و گفت:«مگر کورید؟… سپر به این بزرگی را نمی بینید و سنگ بر سرم می زنید؟! »

 

چاه

ساده دلی را پسر در چاه افتاد. سر به درون چاه کرد وگفت:«پسرجان،جایی مرو تا طنابی آورم و تو را نجات دهم!»

 

خر گمشده

مردی خرش را در جنگل گم می کند. موقع گشتن به دنبال آن یک گورخر پیدا می کند.

به آن می گوید: ای کلک لباس ورزشی پوشیدی تا نشناسمت.

 

وظیفه و تکلیف

روزی پسری فاقد دعوت رفت به مجلس جشنی.

یکی گفت: “پسرک! شما که دعوت نداشتی چرا آمدی؟”

پسر جواب داد: “اگر صاحب خانه تکلیف خودش را نمی داند من وظیفه ی خودم را می دانم و هیچ وقت از آن غافل نمی شوم.

 

اسب من کو

ساده دلی در عرصه ی مسابقه بر اسبی بنشست و یال اسب در دست گرفت. اسب تاختن آورد و اواز پشت آن لغزید و از ابتدای یال به انتهای دمب آن رسید! پس آواز در داد: آهای! آهای …! این اسب تمام شد یک اسب دیگر بیاورید!!!

 منبع:تبیان زنجان،عصرونه

طنز های شیرین برای کودکان

.

منبع : abartazeha.com