آکاایران شعر هوای پاک

 

به گزارش آکاایران کاش هوا......


هوای این شهر ما                            همیشه آلوده است


  به جای ابر سپید                               در دل آن دوده است
  
    چشمه جوشان آن                                رفته به دیدار خواب


  پر شده هر گوشه از                                  بوی بد فاضلاب
  کاش هوا روز و شب                               سالم و پاکیزه بود


  قلب و نفس هایمان                               خالی از انبوه دود

 

 شعر های هوای پاک

شعر هوای پاک برای کودکان

 

شعر هوای پاک


   یه روز یه گنجشک سیاه                              اومد رو بوم خونه ام
    اول نشست رو پنجره                        بعدش نشست رو شونه ام
   گفتم گنجشک کجا بودی؟                         که انقدر سیاه شدی؟
     تو رنگ مشکی اُفتادی                               یا که تو قیر سیاه شدی
  به من نگاهی کرد و بعد                                به آسمون اشاره کرد
 به دود زشت ماشینا                                   به دور دورا اشاره کرد
 کاشکی که آسمونمون                                تمیز باشه، آبی باشه
کاشکی شبهای شهرمون                           همیشه مهتابی باشه

 شعر های هوای پاک

شعر کودکانه هوای پاک

 

  آبی آسمونی
   ای آسمون این روزا                            چرا تو آبی نیستی؟
   چرا رنگت پریده؟                                دیگه آفتابی نیستی؟
 
    چرا روی صورتت                                         غبار غم نشسته
     از اون بالا چی دیدی                             دلت اینجور شکسته؟
 
   دیشب ستاره ها رو                                       رو دامنت ندیدم
   از لب خندون ماه                                           گل خنده نچیدم
 
      کاشکی دوباره ابرا                                      جمع  بشن و ببارن
       بازم گل های شادی                                        تو سینه ها بکارن


    کاشکی بشی دوباره                                            آبی آسمونی
      با خورشید طلایی                                        دوست و رفیق بمونی

 

 شعر های هوای پاک

شعر کودکانه روز هوای پاک

 

گردآوری:بخش کودکان آکا ایرانسرگرمی های کودکانه

.