<>

آکاایران: این فعالیت برای کودکان ۶ تا ۸ ساله مناسب است. 

مواد مورد نیاز برای بازی شکل های هندسی

  • چوب بستنی های رنگی
  • مقوا در رنگ های مختلف

روش اجرای بازی شکل های هندسی

  • شکل های هندسی مورد نظر را از روی مقوا ببرید.
  • هر کدام از شکل های هندسی یک رنگ داشته باشد.
  • به تعداد ضلع های هر شکل چوب بستنی در نظر بگیرید و آن ها را به رنگ شکلی که بریده اید، رنگ آمیزی کنید. 
  • برای نمونه: مربعی(چهارگوشه) که از روی مقوا بریده اید زرد رنگ است، پس شما برای ضلع های آن به ۴ چوب بستنی زرد احتیاج دارید.
  • شکل ها و چوب بستنی ها را جلوی کودک بگذارید و از او بخواهید با توجه به رنگ چوب بستنی و شکل مورد، نظر هر چوب بستنی را کنار یک ضلع قرار دهد.

روش انجام این فعالیت را در ویدیو زیر مشاهده کنید.

.

منبع : https:amoozak.org