آکاایران: این بازی ساده علاوه بر سرگرم کردن دقت و هماهنگی میان چشم و دست های کودک را تقویت می کند.

وسایل مورد نیاز

 • توپ های رنگی پینگ پونگ
 • حلقه های رنگی کوچک
 • لیوان های پلاستیکی رنگی

بازی اول

پرتاب توپ ها به داخل لیوان های پلاستیکی

 • برای این بازی سه لیوان پلاستیکی در سه رنگ مختلف و توپ هایی هم رنگ لیوان ها نیاز داریم.
 • لیوان ها با فاصله کنار هم بچینید.
 • حالا از کودک بخواهید توپ های رنگی را داخل لیوان های هم رنگ خودش بیاندازد.
 • بعد از چند بار بازی می توانید فاصله کودک را از لیوان ها افزایش دهید تا بازی هیجان انگیزتر شود.

 

 بازی با توپ

بازی دوم

پرتاب توپ ها به داخل حلقه های رنگی

 • برای این بازی به توپ ها و حلقه های رنگی نیاز داریم.
 • حلقه ها را روی زمین بچینید و از کودک بخواهید توپ های رنگی را داخل حلقه ی هم رنگ خودش بیاندازد.

   توپ بازی

  • می توانید این بازی را در تشت آب و یا وان حمام هم انجام دهید.

   بازی ساده

  .

  منبع : https:amoozak.org