آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آکاایران: آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)

کشیدن نقاشی پنیر 
 

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است. در این مقاله مراحل کشیدن پنیر کارتونی آموزش داده می شود. 

 پنیر کارتونی
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 1)
 
آموزش کشیدن پنیر کارتونی (تصاویر)نقاشی پنیر
کشیدن نقاشی پنیر (گام 2)
 
 سرگرمی کودکان
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 3)
 
 آموزش گام به گام کشیدن نقاشی پنیر
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 4)
 
 مراحل کشیدن نقاشی پنیر
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 5)
 
 کشیدن نقاشی پنیر کارتونی
کشیدن نقاشی پنیر (گام 6)
 
 آموزش کشیدن نقاشی پنیر
کشیدن نقاشی پنیر (گام 7)
 
 پنیر کارتونی
  کشیدن نقاشی پنیر (گام 8)
 
گردآوری: بخش سرگرمی کودکان
 

.

منبع : beytoote.com