آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی خرس قطبی و پنگوئن

آموزش نقاشی پنگوئن و خرس قطبی
 
مراحل کشیدن نقاشی خرس قطبی و پنگوئن 
 
 آموزش گام به گام کشیدن خرس
کشیدن نقاشی پنگوئن و خرس قطبی - گام 1
 
 طراحی خرس قطبی
کشیدن نقاشی پنگوئن و خرس قطبی - گام 2
 
 آموزش کشیدن نقاشی خرس قطبی
کشیدن نقاشی پنگوئن و خرس قطبی - گام 3
 
 آموزش کشیدن نقاشی پنگوئن
کشیدن نقاشی پنگوئن و خرس قطبی - گام 4
 
 نقاشی پنگوئن
کشیدن نقاشی پنگوئن و خرس قطبی - گام5 
 
گردآوری: بخش کودکان بیتوته
 
 
گردآ.ری

.

منبع : beytoote.com