آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک

 آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
 
نقاشی کشیدن یکی از بهترین و سالم ترین سرگرمی های کودکان است. والدین می توانند با فراهم کرده ابزار نقاشی برای کودکان آنها را با نقاشی کشیدن آشنا و مهارت نقاشی کشیدن را در آنها تقویت کنند. در این پست می خواهیم آموزش تصویری و گام به گام نقاشی جوجه اردک را به کودکان آموزش دهیم.
 
 آموزش طراحی
 آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 1
 
 آموزش نقاشی به کودکان
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 2
 
 طریقه کشیدن جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 3
 
 مراحل کشیدن اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 4
 
 نقاشی اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 5
 
 طراحی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 6
 
 آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 7
 
 نقاشی اردک

  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام 8

گردآوری: بخش کودکان بیتوته


.

منبع : beytoote.com