آکاایران: مجموعه: سرگرمی کودکان

آکاایران: آموزش کشیدن نقاشی گل لیلیوم/ تصاویر

آموزش کشیدن نقاشی گل لیلیوم 
 
 سرگرمی کودکان
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام1 )
 
 طریقه کشیدن گل لیلیوم
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 2)
 
 نحوه کشیدن گل لیلیوم
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 3)
 
 طراحی گل
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 4)
 
 نقاشی گل
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 5)
 
 آموزش کشیدن گل لیلیوم
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 6)
 
 نحوه کشیدن گل لیلیوم
کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام 7)
 

کشیدن نقاشی گل لیلیوم (گام8)

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

 


.

منبع : beytoote.com