آکاآپ: نقاشی یکی از فعالیت‌های هنری است که کودکان بسیار به آن علاقه‌مندند. نقاشی بهترین راه برای تخلیه ی استرس و تنشهای روحی در کودکان و همچنین تقویت مهارت های آنها است. در مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی کودکان آکا, نحوه کشیدن نقاشی خفاش را در 9 مرحله نشان میدهیم. با ما همراه باشید.

 آموزش گام به گام نقاشی

مرحله دوم: گوش های خفاش را به صورت دو تا بیضی تو در تو مانند شکل زیر رسم میکنیم.

 آموزش نقاشی های کارتونی به کودک

مرحله سوم: این مرحله نوبت به بال های خفاش می باشد که همانطوری که در شکل زیر مشاهده میکنید , آنها را رسم میکنیم. دقت کنید که نیازی به متقارن بودن (عین هم بودن) بالها نیست.

 آموزش گام به گام نقاشی کارتونی خفاش نقاشی کارتونی خفاش

مرحله چهارم: پاهای خفاش را که به صورت دانه های زنجیر میباشد مانند تصویرزیر رسم میکنیم.

 نقاشی خفاش

مرحله پنجم: این مرحله نوبت به تکمیل کردن بالها و دم خفاش میرسد که مانند تصویر زیر عمل میکنیم و خط ها و پایین بالهای خفاش را به هم متصل میکنیم

 آموزش نقاشی

مرحله ششم: چشم و گردن خفاش را به نقاشی خود اضافه میکنیم. 

 آموزش نقاشی خفاش

مرحله هفتم: شروع به رنگ آمیزی چشم ها میکنیم

 آموزش نقاشی به کودک

مرحله هشتم: در این مرحله خط های اضافی سر و برن و باها را با پاک کن، پاک میکنیم.

 آموزش گام به گام نقاشی

مرحله نهم: و در نهایت با رنگ آمیزی کل بدن خفاش به صورت زیر , نقاشی خود را به پایان میرسانیم

 آموزش نقاشی های کارتونی به کودک

منبع: بیتوته