برای شروع کار اول یک مربع مرتب و تمیز بکشید.

بعد مانند شکل زیر یک خط افقی بکشید. این خط قرار است زمین باشد. خوب به هر حال خرگوش توپول شما باید جایی برای ایستادن داشته باشد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

حالا یک خط عمودی درست به اندازه خطی که ما در شکل زیر کشیدیم بکشید. فکر می کنید این خط قرار است کدام قسمت از خرگوش تو باشد ؟؟؟ عجله نکنید به زودی متوجه می شوید.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

ببینم !!! شما می توانید حرف B انگلیسی را بکشید ؟؟؟ خوب اگر می توانید دقیقا مانند شکل B انگلیسی و مانند آنچه ما در شکل زیر برایتان کشیده ایم ترسیم کنید. این هم از بدن خرگوش شکموی تو.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

یک دایره کوچولو توی صورت خرگوش تو می تونه کاری کنه که خرگوش توپول دنیای اطراف خودش رو ببینه. آفرین حالا خرگوش تو چشم دارد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

نظرت در مورد یک دایره دیگر چیست ؟؟؟ آخه خرگوش یک بینی گرد و قلمبه هم دارد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

اگر تو هم مثل ما این دو خط را به نقاشی خود اضافه کنی خرگوش خود را صاحب یک گوش کرده ای.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

اینم از گوش دوم.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

برای اینکه خرگوش تو یک بازو هم داشته باشد، یک خط شکسته کافی است. درست مثل تصویر زیر درست همان جایی که ما خط را کشیدیم تو هم بکش.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

یک نگاهی به تصویر زیر بیانداز. ببین چقدر ساده است. به همین سادگی خرگوش تو می تواند یک دست داشته باشد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

به نظر تو خرگوش به این زیبایی حیف نیست که لبخند زیبایی هم نداشته باشد. اگر درست مانند تصویر زیر یک خط بر روی صورت خرگوش خودت بکشی یک دهان زیبا به خرگوشت اضافه کرده ای.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

حالا مانند تصویر زیر یک خط شکسته دیگر به خرگوشت اضافه کن. می خواهیم خرگوشمان یک روپوش زیبا هم داشته باشد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

کشیدن دو تا پا برای خرگوش به این قشنگی که دیگر کاری ندارد. شما خودتان هم این را بلدید

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

حالا دیگر وقت آن رسیده است که یک دم پنبه ای هم برای خرگوش توپول خودت بکشی.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

درست است که خرگوش ما کامل شد. اما خرگوش توپول و شکموی تو به غذا هم نیاز دارد. اگر برای خرگوشت غذا نگذاری کم کم لاغر می شود. پس درست مانند دو تصویر زیر دو تا هویج تازه هم جلوی پای خرگوشت بکش. برگ های هویج بیرون از زمین هستند اما خود هویج درست زیر زمین است.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

بیایید یک شیطنت هم بکنیم و جلوی خرگوش یک قلب بکشیم. آخه همه می دانند که خرگوش توپول و شکموی ما عاشق هویج است.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

آفرین به تو، صد آفرین به تو، هزار آفرین به تو. بلاخره خرگوش شکمو کامل شد.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

حالا اگر مانند شکل زیر نقاشی خودت را رنگ آمیزی کنی درس امروز ما تمام شده است. البته شاید تو دوست داشته باشی خرگوش شکمویت روپوش قرمز بپوشد با پیراهن آبی. یا شاید رنگ های دیگری را دوست داشته باشی. این خرگوش شکموی تواست. هر طور که دوست داشتی او را رنگ کن.

آموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکاآموزش نقاشی بامزه خرگوش تپل -آکا

برای دیدن آموزش کشیدن نقاشی اسب، بر روی لینک زیر کلیک کنید :

آموزش کشیدن نقاشی اسب

منبع :