آکایران : آموزش گام به گام نقاشی کارتونی خرگوش قهوه ای 
1-  با شکل های بدن کلی خرگوش رو می کشیم

بنا به گزارش آکاایران :

آکاایران: آموزش گام به گام نقاشی خرگوش

آموزش گام به گام نقاشی کارتونی خرگوش قهوه ای  

  

نقاشی خرگوش

نقاشی کارتونی خرگوش

 

3- صورت خرگوش رو کامل می کنیم

  

آموزش مرحله به مرحله نقاشی کودک

آموزش نقاشی خرگوش

 

4- موهای دور صورت خرگوش رو می کشیم 

آموزش نقاشی به کودکان
 

 نقاشی خرگوش برای کودکان

 5- موهای بدن خرگوش رو می کشیم  

نقاشی
اموزش مرحله به مرحله نقاشی خرگوش برای کودکان

6- گوش های بلند خرگوش رو می کشیم

آموزش گام به گام نقاشی خرگوش
   نقاشی خرگوش برای کودکان

  7- موهای بدن خرگوش رو می کشیم   

طرز کشیدن نقاشی خرگوش
طرز کشیدن نقاشی خرگوش

8 - خرگوش آماده رنگ آمیزی هست

آموزش نقاشی خرگوش
    

 منبع:khaleleila.comمنبع :