آکاایران: مواد لازم : تعدادی بالش و کوسن در اندازه های مختلف

گروه سنی : دو تا چهار سال

آکا ایران : بازی با بالش ها را به اشکال مختلف می توان انجام داد. در واقع، در زمستان که به دلیل سرما و آلودگی هوا، محدودیت بیش تری برای بازی بچه ها وجود دارد، این بازی، به تخلیه انرژی آن ها کمک می کند. با قرار دادن دو بالش روی هم، از کودک بخواهید که روی آن ها بایستد. اگر توانست تعادلش را حفظ کند، تعداد بالش ها را اضافه کنید.
می توانید با قرار دادن یک پشتی روی مجموعه بالش ها، الاکلنگ درست کنید و از کودک بخواهید که روی آن ها راه برود. می توانید کودک را تشویق کنید که از فاصله ای، به سمت تپه های بالشی بدود. می توانید از کودک بخواهید که روی بالش ها بایستد و با تکان دادن بالش ها، به آرامی، او را تشویق به حفظ تعادل کنید.
این بازی ساده، به کودک کمک می کند که آمادگی استفاده بهتر از توان جسمی خودش را پیدا کند. همچنین یک بازی هیجانی است که باعث تخلیه انرژی کودک می شود؛ البته به شرط این که همسایه پایینی تان، گوشش سنگین باشد یا به مسافرت دور دنیا رفته باشد!

منبع :