آشنایی با مراحل تکاملی رشد در کودکان تا پایان سه سالگی   

آیا کودک من طبیعی است؟ ( قسمت سوم )
یک سالگی
-        کودک می تواند هنگامی که روی شکم خوابیده سرش را  بلند کند. ( در حدود سه ماهگی)
-        کودک می تواند دو دستش را به هم نزدیک کند. ( در چهار ماهگی)
-        به پهلو می غلتد. ( در حدود 5 ماهگی)...

-        زمانی که در وضعیت نشسته قرار دارد، می تواند سر خود را در امتداد بدن نگه دارد. ( در حدود 6 ماهگی)
-        می تواند به دو طرف بغلتد. ( در حدود 7 ماهگی)
-        می تواند بدون کمک بنشیند. (در حدود 8 ماهگی)
-        کودک می تواند بدون کمک و به تنهایی بیسکویت بخورد. ( در حدود 8 ماهگی)
-        کودک می تواند شیئی را از یک دست خود به دست دیگر بدهد. (در 8 ماهگی)
-        کودک می تواند از وضعیت خوابیده روی شکم، به وضعیت نشسته، تغییر حالت دهد. (در 8 ماهگی)
-        کودک می تواند با کمک دیگران یا اشیاء ، بایستد. (در 10 ماهگی)
-        کودک می تواند از حالت  نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت بدهد. (در 10 ماهگی)

دو سالگی
-         کودک می تواند روی پاهای خود بایستد ، راه برود و بدود .
-        کودک می تواند با کمک یک بند، اسباب بازی خود را بکشد.
-        کودک می تواند از کاناپه بالا برود و از پنجره به بیرون نگاه کند و دوباره به پایین بیاید.
-        می تواند از پله ها بالا برود ، در حالی که با دو پا روی هر پله می ایستد.
-        کودک می تواند با کمک شش قطعه مکعب برج بسازد.
-        کودک با کمک سه قطعه مکعب، قطار ساخته و وانمود می کند که آن را حرکت می دهد.
-        کودک می تواند یک تا چهار مهره ی بزرگ را بند کند.
-        راست دست بودن یا چپ دست بودن کودک مشخص می شود.
-        می تواند با همه ی انگشتانش مداد شمعی را در دست بگیرد.
-        کودک می تواند کشیدن دایره یا نقطه را از بزرگترها بیاموزد و تقلید کند.
-        کودک می تواند از روی خطوط موّرب یا افقی  کپی کند.
-        کودک می تواند با قاشق غذا بخورد.
-        کودک می تواند با کمک بزرگترها لباس بپوشد.

سه سالگی
-        کودک می تواند با دو پا بپرد. ( پرش جفت پا)
-        کودک می تواند با پا به یک توپ ثابت ضربه بزند.
-        کودک می تواند سه چرخه براند.
-        می تواند با استفاده از قیچی، شکل های کاغذی را ببرد.
-        می تواند پنج تا شش قطعه پازل را در کنار یکدیگر قرار دهد.
-        کودک می تواند با کمک سه انگشت خود، مداد شمعی را نگه دارد.
-        می تواند تصویر یک دایره را کپی کند و از روی آن بکشد.
-        می تواند با تقلید از بزرگترها، مربع بکشد.
-        می تواند تصویر یک انسانی را بـِکـِشد که سَر دارد.
-        کودک می تواند با قاشق و چنگال غذا بخورد. (البته ممکن است کمی از غذا را بریزد).
توجه:
- اگر کودک شما هیچ یک از این کارها را در سن مخصوص به آن انجام نمی دهد، جای نگرانی نیست. کودکان از راه های گوناگونی تکامل پیدا می کنند.
- اگر کودک شما تعدادی  از مهارت های مذکور را با دشواری انجام می دهد، بهتر است که با پزشک متخصص مشورت کنید.
منبع:تبیان
ویرایش و تلخیص:آکاایران


`