آکاایران: Warning: strpos(): Empty needle in /home/asemooni/public_html/wp-includes/media.php on line 1088

آکاایران: آموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان

1- ابتدا دو بیضی مطابق شکل بکشید.

آموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکاآموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکا

2- خطوط نقطه چین نشان دهنده ی آن است که شما باید آن را پاک کنید ولی اول بهتر است خطوط منحنی اضافه شده را مطابق شکل رسم کنید.

آموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکاآموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکا

3- حالا بهتر است کلاه سبز رنگ توت فرنگی را رسم کنید.

آموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکاآموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکا

4-  نقطه های سیاه درون توت فرنگی را با مداد سیاه بکشید.

آموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکاآموزش نقاشی توت فرنگی برای کودکان -آکا

5- حالا توت فرنگی تان را رنگ کنید.

امیدوارم از این نقاشی زیبا لذت برده باشید.

منبع :