آکاایران: مغز کودکان به طور فعالی در فعالیت نقاشی کشیدن شرکت می کند. نیمکره چپ مغز مسئول وظایف با ماهیت منطقی و نیمکره راست مسئول خلاقیت و تخیل است. هنگامی که کودکان نقاشی می کشند  هر دو نیمکره مغزشان فعال می شود و توانایی آن تقویت می شود. برای آموزش نقاشی کودکانه بهتر است با اشکال هندسی ساده شروع کنید و کم کم جزئیات نقاشی را به آن اضافه کنید تا کودک به راحتی با شما همراه شود.

در آموزش نقاشی به کودکان چند نکته مهم را رعایت کنید

آموزش کودکانه نقاشی قطار به صورت مرحله به مرحله

چنانچه همه مراحل را به درستی بکشید، قطار شما دقیقا مانند تصویر می شود زیر میشود. توجه داشته باشید که نخست خطوط را با مداد خود کمرنگ رسم کنید. چون در هنگام کار بعضی خط ها نیاز به پاک کردن دارند. زمانی که کار شما به پایان رسید، می توانید خطوط پایانی را پررنگ تر کنید.

آموزش نقاشی ریل قطار

مرحله 1

یک مستطیل بکشید.

مرحله  2

دو مستطیل دیگر بکشید.

آموزش نقاشی کودکان قطار

مرحله 3

دوخط موازی و یک مستطیل بکشید.

آموزش نقاشی قطار کودکانه

مرحله 4

یک مستطیل بکشید و دو مربع داخل آن بکشید.

اموزش نقاشی قطار ساده برای کودکان

مرحله 5

اشکالی مطابق شکل بکشید.

آموزش نقاشی قطار بچه گانه

مرحله 6

سه مستطیل رسم کنید.

آموزش نقاشی قطار زیبا

مرحله 7 

سه دایره رسم کنید.

آموزش کشیدن نقاشی قطار

مرحله 8

سه دایره دیگر بکشید.

آموزش طراحی قطار

مرحله 9

دوباره سه دایره بکشید.

اموزش نقاشی قطار ساده برای کودکان

مرحله 10 

سه دایره کوچک بکشید.

آموزش نقاشی قطار ساده

مرحله 11

نه دایره  کوچکتر میان دایره های بزرگتر شبیه شکل بکشید.

آموزش نقاشی قطار با مداد سیاه

مرحله 12

خطوط مورد نیاز دیگر را برای تمام شدن نقاشی قطار بکشید.

آموزش نقاشی قطار

مرحله 13

نقاشی قطار شما کامل شد. قطار را رنگ آمیزی کنید.

آموزش نقاشی ریل قطار