آکاایران: تصور کنید که در حال فرار به درهای بسته برخورد می کنید. فرصت زیادی ندارید و باید به سرعت یکی از این در ها را انتخاب کرده و با عبور از آن به فرار خود ادامه دهید. فقط 3 در وجود دارد که می توانید باز کنید تا به مقصد خود ادامه دهید که پشت هر یک از آنها خطری وجود دارد و شما را تهدید میکنید. یک قاتل پشت در اولی پنهان شده و شیری که 3 سال است غذا نخورده است پشت در دومی و در پشت در سومی آتشی عظیم در انتظار شماست؛ انتخاب شما کدام است؟ یا بهتر بگوییم امن ترین در برای فرار کدام است؟

معما برای کودکان 8 ساله

پاسخ معما در پایین صفحه

.

.

.

.

.

.

.

.

.

امن ترین در برای فرار، دری است که پشت آن شیر گرسنه قرار دارد. حتما می پرسید چرا و چطور؟

گفتیم شیر گرسنه ای که 3 سال است غذا نخورده شما تصور کردید که این شیر بسیار گرسنه است در حالیکه هر شیر قوی و درنده ای چنانچه این مدت طولانی گرسنه بماند، خواهد مرد پس شیر گرسنه پشت در، در واقع شیر مرده ای است که هیچ آسیبی به شما نخواهد زد.